Pizza Box Finaktiva Cap. 4: Innovación e impacto en momentos de coyuntura